• كيف وجدت إختبارات امتحان شهادة ختم التّعليم الأساسي(دورة 2013) ؟

  • سهلا : 324
    31%
  • متوسّطا : 447
    42%
  • صعبا : 285
    27%

  1056 réponses au total.

  Début du sondage le 19 Juin 2013 à 19:50

  Vote Voter

  Retour à la liste des sondages